Utan namn

Vi var och hälsade på i Miguels kollektiv där de har en cykelverkstad i San Cristobal. Utöver att återvinna gamla cykeldelar, laga cyklar och lära ut hur du kan laga din cykel tillverkar de även “bicimaquinas” – cykelmaskiner. På översta bilden ser vi en cykeldriven mixer, perfekt för festen! Men de hade även byggt tvättmaskiner, kvarnar och mycket mer. Den mellersta bilden är ett cykelställ – byggt av gamla hjul. Exempel på hur det kan gå till finns här: http://vimeo.com/57406683

Utan namn

Just nu är det på gång att klubbas igenom en rad reformer i Mexiko gällande naturtillgångar och framförallt utvinning av naturgas, olja och gruvdrift. Reformerna kommer att göra att företagen är de som först är berättigade till vatten och det de behöver för att driva sin verksamhet. I andra hand kommer de  människorna som bor i de delarna av landet där naturtillgångarna ska utvinnas att få sina behov tillgodosedda. Tidigare fanns det möjlighet att bestrida dessa skeenden i domstol med hänsyn till bl a mänskliga rättigheter, men detta kommer framöver inte vara möjligt, då företagens framfart är viktigast av allt. Det enda som återstår för befolkningen är att fortsätta sin kamp utanför lagens ramar, eller att försvinna.