Utan namn

Just nu är det på gång att klubbas igenom en rad reformer i Mexiko gällande naturtillgångar och framförallt utvinning av naturgas, olja och gruvdrift. Reformerna kommer att göra att företagen är de som först är berättigade till vatten och det de behöver för att driva sin verksamhet. I andra hand kommer de  människorna som bor i de delarna av landet där naturtillgångarna ska utvinnas att få sina behov tillgodosedda. Tidigare fanns det möjlighet att bestrida dessa skeenden i domstol med hänsyn till bl a mänskliga rättigheter, men detta kommer framöver inte vara möjligt, då företagens framfart är viktigast av allt. Det enda som återstår för befolkningen är att fortsätta sin kamp utanför lagens ramar, eller att försvinna.