Setup debug och CodeSniffer VsCode, Xdebug, Vagrant server

Debug setup VsCode, Xdebug,VagrantSetup PHP CodeSniffer och WordPress coding standard i VsCode

Debug

Krav

Composer installerat

Installerat Xdebug lokalt med Composer, https://xdebug.org/

Installerat pluginet PHP Debug i VsCode, https://github.com/felixfbecker/vscode-php-debug

Köra någon typ av Vagrant stack för WordPress, typ https://local.getflywheel.com/

php.ini på vagrant server:

[Xdebug]zend_extension = /opt/php/7.0.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/xdebug.so

xdebug.remote_enable=1

xdebug.remote_connect_back=On

xdebug.remote_port=“9000”

xdebug.remote_autostart=1

xdebug.profiler_enable=0

xdebug.remote_host=192.168.75.100

För att få din remote_host: $ ping dinlokaladevurl.dev

I VsCode launch.json:

[…]

“configurations”: [        

{

       ”name”: “Listen for XDebug”,

       ”type”: “php”,

       ”request”: “launch”,

       ”port”: 9000,

       ”serverSourceRoot”: “/app/public”,

       ”localSourceRoot”: “/Users/dittnamn/local-sites/app/public”

},

[…]

Se också: https://tommcfarlin.com/tag/visual-studio-code/

Setup PHP CodeSniffer och WordPress coding standard i VsCode

Krav

Composer installerat

Pear installerat

Installera Php CodeSniffer

$ pear install PHP_CodeSniffer

$ composer require “squizlabs/php_codesniffer=*”

Installera WordPress Coding Standard

  • Använd Git och lägg projektet någonstans på din hårddisk. Det behöver inte vara kopplat till ett specifikt WP-projekt utan du kan använda samma wpcs-kodbas till alla WP-projekt.

$ git clone git@github.com:WordPress-Coding-Standards/WordPress-Coding-Standards.git wpcs

“phpcs.standard”: “WordPress”,

  • Konfigurera ditt projekts wpcs path:

$ ./vendor/bin/phpcs –config-set installed_paths /Users/dinanvändare/path/to/wpcs

eller

$ phpcs –config-set installed_paths /Users/tombaro/workz/wpcs

Se också: https://tommcfarlin.com/php-codesniffer/