Setup debug och CodeSniffer VsCode, Xdebug, Vagrant server

Debug setup VsCode, Xdebug,VagrantSetup PHP CodeSniffer och WordPress coding standard i VsCode Debug Krav Composer installerat Installerat Xdebug lokalt med Composer, https://xdebug.org/ Installerat pluginet PHP Debug i VsCode, https://github.com/felixfbecker/vscode-php-debug Köra någon typ av Vagrant stack för WordPress, typ https://local.getflywheel.com/ php.ini på vagrant server: [Xdebug]zend_extension = /opt/php/7.0.3/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/xdebug.so xdebug.remote_enable=1 xdebug.remote_connect_back=On xdebug.remote_port=“9000” xdebug.remote_autostart=1 xdebug.profiler_enable=0 xdebug.remote_host=192.168.75.100 För att få […]

Felanmälan till Wallenstam

Uppdatering  Fick ett svar den 16/6, men det var exakt samma svar som det innan. Uppenbarligen läser de inte ens mailen innan de svarar. Antar att de fått ett gäng till liknande anmälningar, men känns inte som det händer nåt ändå. Har felanmält cykeltjuvarna i källaren, men får inte några riktiga svar tycker jag. Här […]

Dagens cykel hos Wallenstam

Sen några månader har det varit full rulle i cykelrummet här i huset. “Nya” fina cyklar har dykt upp och försvunnit lika snabbt. Under ännu längre tid har vi haft problem med inbrott i källaren och det har varit ganska uppenbart att någon eller några har nycklar och därmed full tillgång till de allmänna områdena i […]