Utan namn

Dessa låg antagligen inte strandnära nog, utan verkar ha lämnats åt sitt öde.