Utan namn

365-international:

“The truth is that you get a kick out of slapping down on the power”, 26.05.2013

“Sanningen är att du får en kick av att sätta makten på plats”, Sweden, Tom