Utan namn

365-international:

“It takes on your soul to be accused of something I fought against my entire life”, 20.04.2013

“Det tar på själen att bli anklagad för något jag ägnat mitt liv åt att bekämpa”, Sweden, Tom