Utan namn

365-international:

S is closed and undemocratic, 27.04.2013

S är slutet och odemokratiskt, Sweden, Tom