Utan namn

365-international:

New incident with russian military flight, 25.04.2013

Ny incident med ryskt militärflyg, Sweden, Tom