Utan namn

365-international:

A principle is threatend – that the small savers money always are protected”, 19.03.2013

“En princip är hotad – att småspararens pengar alltid är skyddade”, Sweden, Tom