Utan namn

365-international:

The bill for Nuon are paid in jobs, 07.03.2013

Notan för Nuon betalas med jobb, Sweden, Tom