Utan namn

365-international:

“Dissension is not what Europe needs right now”, 17.02.2013

“Splittring är inte vad Europa just nu behöver”, Sweden, Tom