Utan namn

365-international:

“More CEOs are about to feel the blow from Telia Sonera”, 02.02.2013

“Fler vd:ar lär känna det kalla vinddraget från Telia Sonera”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

“Lööf’s plan for the new Center party is in swing”, 01.02.2013

“Lööfs plan för nya C är i gungning”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

Only five country parts in the armed forces plans, 26.01.2013

Bara fem landsdelar i försvarets planer, Sweden, Tom