Utan namn

365-international:

“The criticism agains his conservative policy might have been to strong in the end”, 12.02.2013

“Kritiken mot hans konservativa linje blev kanske till slut för stark”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

“We have to put up more on the defence”, 11.02.2013

“Vi måste satsa mer på försvaret”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

“Vattenfall’s acquisition qualifies as the worst Swedish deal ever”, 08.02.2013

“Vattenfalls köp kvalar in som den sämsta svenska affären någonsin”, Sweden, Tom