Utan namn

365-international:

Eliasson warns for a long war in Syria, 08.01.2013

Eliasson varnar för långt krig i Syrien, Sweden, Tom

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *