Utan namn

365-international:

The police drives against the zero vision, 03.12.2012

Polisen kör tvärs emot nollvisionen, Sweden, Tom