Utan namn

365-international:

1 out of 7 pupills in driving school are molested, 17.01.2013

1av 7 elever på körskola ofredas, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

“Skidpan driving every other year should be demanded”, 16.01.2013

“Halkkörning vartannat år borde bli krav”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

Sex changers demands millions from the state, 10.01.2013

Könsbytare kräver staten på miljoner, Sweden, Tom