Utan namn

365-international:

4 challenges for the US president: Cooperate, solve the financial crisis, deal with Iran, fix the school, 07.11.2012

4 utmaningar för USA:s president: Samverka, Lös skuldkrisen, Hantera Iran, Fixa skolan, Sweden, Tom

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *