Utan namn

365-international:

Old gravestones are crushed unnecessary, 02.11.2012

Gamla gravstenar krossas i onödan, Sweden, Tom