Utan namn

365-international:

Attacks daily life for jews in Malmö, 07.10.2012

Attacker vardag för judar i Malmö, Sweden, Tom