Utan namn

365-international:

Sweden’s interpreters seeks asylum, 2012.07.30

Sveriges tolkar söker asyl, Sweden, Tom

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *