Utan namn

365-international:

Södertälje exhales after conviction, 2012.08.02

Södertälje andas ut efter fällande dom, Sweden, Tom