Utan namn

365-international:

Old S (Social democrats) secretaries chooses the business world, 07.07.2012

Gamla S-ministrar väljer näringslivet, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

The discovery gives new answers about our existance, 04.07.2012

Upptäckten ger nya svar om vår existens, Sweden, Tom