Utan namn

365-international:

“The norwegian democracy hasn’t been destroyed” , 23.07.2012

“Den norska demokratin har inte förstörts”, Sweden, Tom