Utan namn

365-international:

Despair and powerlessness in Aurora, 21.07.2012

Förtvivlan och vanmakt i Aurora, Sweden, Tom