Utan namn

365-international:

Swing states decides election outcome in the US, 08.07.2012

Swingstater avgör valutgången i USA, Sweden, Tom

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *