Kategorier
Okategoriserade

365-international:

“The norwegian democracy hasn’t been destroyed” , 23.07.2012

“Den norska demokratin har inte förstörts”, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Circus Bolt, 22.07.2012

Cirkus Bolt, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Despair and powerlessness in Aurora, 21.07.2012

Förtvivlan och vanmakt i Aurora, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Harshened rules gives a new vulnerable group, 20.07.2012

Skärpta regler ger en ny utsatt grupp, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

“The beginning of the end for the Syrian regime”, 19.07.2012

“Början till slutet för Syriska regimen”, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Tending patients – a billion resource, 18.07.2012

Vårdande patienter – en miljardresurs, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Damascus on fire – the world perplexed, 17.07.2012

Damaskus brinner – världen handfallen, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

The venture capital buys more and more group homes, 16.07.2012

Riskkapitalet köper allt fler gruppboenden, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Kenya’s third city – a refugee camp, 15.07.2012

Kenyas tredje stad – ett flyktingläger, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

The welfare office send people to the churches, 13.07.2012

Socialen skickar folk till kyrkorna, Sweden, Tom