Utan namn

365-international:

“The norwegian democracy hasn’t been destroyed” , 23.07.2012

“Den norska demokratin har inte förstörts”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

“The beginning of the end for the Syrian regime”, 19.07.2012

“Början till slutet för Syriska regimen”, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

The venture capital buys more and more group homes, 16.07.2012

Riskkapitalet köper allt fler gruppboenden, Sweden, Tom