Utan namn

365-international:

The worlds future on the agenda in Rio, 20.06.2012

Världens framtid på agendan i Rio, Sweden, Tom