Utan namn

365-international:

Something disturbed their social hierarchy, 19.06.2012

Något störde deras sociala hierarki, Sweden, Tom