Utan namn

365-international:

16 year old rotting meat was sold in Sweden, 13.06.2012

16 år gammalt ruttnande kött såldes i Sverige, Sweden, Tom

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *