Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Empty seats when private schools are opted out, 28.06.2012

Tomma platser när friskolor väljs bort, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

The trash in the sea could reach the plate, 27.06.2012

Skräpet i havet kan nå tallriken, Sweden, tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Lack of space, 26.06.2012

Platsbrist, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Pocket-picking increases heavily in Stockholm, 25.06.2012

Fickstölderna ökar kraftigt i Stockholm, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Women pressured to put themselvs on fire, 24.06.2012

Kvinnor pressas till att tända eld på sig, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

No headline, holiday, 23.06.2012

Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Happy midsummer, 22.06.2012

Glad midsommar, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Sweden ready go to war for NATO, 22.06.2012

Sverige redo kriga för NATO, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

The worlds future on the agenda in Rio, 20.06.2012

Världens framtid på agendan i Rio, Sweden, Tom

Kategorier
Okategoriserade

365-international:

Something disturbed their social hierarchy, 19.06.2012

Något störde deras sociala hierarki, Sweden, Tom