Utan namn

365-international:

Empty seats when private schools are opted out, 28.06.2012

Tomma platser när friskolor väljs bort, Sweden, Tom

Utan namn

365-international:

Pocket-picking increases heavily in Stockholm, 25.06.2012

Fickstölderna ökar kraftigt i Stockholm, Sweden, Tom