Utan namn

Första bilden av många från resan i och kring Uyuni. Här är jag mitt i saltöknen.